Realizácia záhrad a ďalšie naše služby v okrese Partizánske:

Baštín, Bošany, Brodzany, Hradište, Chynorany, Janova Ves, Ješkova Ves, Klátova Nová Ves, Klíž, Klížske, Hradište, Kolačno, Krásno, Livina, Livinské Opatovce, Malé Bielice, Malé Kršteňany, Malé Ostratice, Malé Uherce, Nadlice, Návojovce, Nedanovce, Ostratice, Partizánske, Pažiť, Sádok, Skačany, Turčianky, Veľké Bielice, Veľké Kršteňany, Veľké Ostratice, Veľké Uherce, Veľký Klíž, Žabokreky nad Nitrou

Okresy, v ktorých zvyčajne pôsobíme: