Realizácia záhrad a ďalšie naše služby v okrese Bánovce nad Bebravou:
Bánovce nad Bebravou, Biskupice, Borčany, Brezolupy, Cimenná, Čierna Lehota, Čuklasovce, Dežerice, Dolné Držkovce, Dolné Naštice, Dolné Ozorovce, Dubnička, Dvorec, Haláčovce, Horné Držkovce, Horné Naštice, Horné Ozorovce, Chudá Lehota, Kochnáč, Krásna Ves, Kšinná, Látkovce, Libichava, Ľutov, Malá Hradná, Malé Hoste, Malé Chlievany, Miezgovce, Nedašovce, Omastiná, Otrhánky, Pečeňany, Podlužany, Pochabany, Pravotice, Prusy, Radiša, Rakovec, Ruskovce, Rybany, Slatina nad Bebravou, Slatinka nad Bebravou, Šípkov, Šišov, Timoradza, Trebichava, Uhrovec, Uhrovské Podhradie, Veľké Držkovce, Veľké Hoste, Veľké Chlievany, Vlčkovo, Vysočany, Závada pod Čiernym vrchom, Zlatníky, Žitná, Žitná – Radiša

Okresy, v ktorých zvyčajne pôsobíme: