1. Zavoláte nám či napíšete.
2. Vymeníme si základné informácie a dohodneme ďalší postup - najlepšie nezáväzné stretnutie na Vašom pozemku.
3. Navštívi Vás náš architekt, vypočuje si Vaše predstavy a požiadavky, na základe ktorých Vám predstaví možnosti, ako ďalej.
4. Priamo na mieste sa dohodnete, aké výstupy našej práce Vám pomôžu (skice, pôdorys, vizualizácie, 3D modely, fotovizualizácie, zoznam navrhovaných rastlín, …).
5. Následne si s Vami dohodne cenu, termíny a prípadné ďalšie podmienky. Ak sa dá, priamo na mieste.
6. V dohodnutých termínoch zašleme emailom alebo osobne odovzdáme výsledky našej práce – štúdiu či kompletný projekt.
7. Vaše pripomienky (počítame s tým, že nejaké budú ;)zapracujeme do finálneho návrhu.
8. Odovzdáme finálny návrh.
9. Vy si tento skontrolujete, a veríme, že potvrdíte svoju spokojnosť.
10. A už len zaplatíte dohodnutú sumu..

Takéto jednoduché to môže byť :)

Ako sa to pozdáva Vám?

Chcem svoj vlastný návrh od naozaj dobrého architekta